Bộ trà 1.1 L – Jasmine – Vinh Quy Nhạt

902,000 

Bộ trà 1.1 L – Jasmine – Vinh Quy Nhạt

902,000