Chén cơm 11.5 cm – Daisy – Trắng

20,900 

Chén cơm 11.5 cm – Daisy – Trắng

20,900 

Mã: 031135000