Chó Bắc Kinh trắng (cỡ 2) – Tượng – Màu

3,300,000 

Chó Bắc Kinh trắng (cỡ 2) – Tượng – Màu

3,300,000