Chuột Sứ Minh Long – Quý 10 cm – Màu Đỏ – Trang trí vàng 24K

352,000 

Chuột Sứ Minh Long – Quý 10 cm – Màu Đỏ – Trang trí vàng 24K

352,000