Chuột Sứ Minh Long – Quý 24 cm – Màu Đỏ – Trang trí vàng 24K

2,530,000 

Chuột Sứ Minh Long – Quý 24 cm – Màu Đỏ – Trang trí vàng 24K

2,530,000