Gà An Gia số 1 – Tượng – Màu trắng & Trang trí Vàng

11,000,000 

Gà An Gia số 1 – Tượng – Màu trắng & Trang trí Vàng

11,000,000