Gà An Gia số 1 – Tượng – Màu Trắng

11,000,000 

Gà An Gia số 1 – Tượng – Màu Trắng

11,000,000