Gà An Gia số 2 – Tượng – Màu

4,345,000 

Gà An Gia số 2 – Tượng – Màu

4,345,000