Gà Đại Cát số 1 – Tượng – Màu & Trang trí Vàng

18,700,000 

Gà Đại Cát số 1 – Tượng – Màu & Trang trí Vàng

18,700,000