Gà Đại Cát số 3 – Tượng – Màu

1,650,000 

Gà Đại Cát số 3 – Tượng – Màu

1,650,000