Tượng Chó Bắc Kinh trắng (cỡ lớn) Minh Long

5,500,000 

Tượng Chó Bắc Kinh trắng (cỡ lớn) Minh Long
Tượng Chó Bắc Kinh trắng (cỡ lớn) Minh Long

5,500,000