Ngựa Chiến Thắng (bờm Vàng/cỏ Trang trí Bạch Kim) – Tượng – Tô Vàng/Trang trí Bạch Kim

20,328,000 

Ngựa Chiến Thắng (bờm Vàng/cỏ Trang trí Bạch Kim) – Tượng – Tô Vàng/Trang trí Bạch Kim

20,328,000