Tách trà 0.11 L – Hoàng Cung – Thiên Hương (xanh lá)

792,000 

Tách trà 0.11 L – Hoàng Cung – Thiên Hương (xanh lá)

792,000