Thố 0.52 L + nắp – Daisy – Trắng

104,500 

Thố 0.52 L + nắp – Daisy – Trắng

104,500 

Mã: 065235000