Trâu Sứ Hưởng Lộc Minh Long 23cm – Màu Đỏ – Trang trí vàng 24k

1,342,000 

Trâu Sứ Hưởng Lộc Minh Long 23cm – Màu Đỏ – Trang trí vàng 24k

1,342,000