Trâu Sứ Hưởng Lộc Minh Long 28cm – Màu Trắng – Trang trí vàng 24k

2,629,000 

Trâu Sứ Hưởng Lộc Minh Long 28cm – Màu Trắng – Trang trí vàng 24k

2,629,000