Trâu Sứ Hưởng Lộc Minh Long 28cm – Sen Cobalt – Trang trí vàng 24k

2,860,000 

Trâu Sứ Hưởng Lộc Minh Long 28cm – Sen Cobalt – Trang trí vàng 24k

2,860,000