Trâu Sứ Như Ý Minh Long 16cm – Màu Hỏa Biến- Trang trí vàng 24k

1,496,000 

Trâu Sứ Như Ý Minh Long 16cm – Màu Hỏa Biến- Trang trí vàng 24k

1,496,000