Trâu Sứ Như Ý Minh Long 16cm – Màu Xanh Dương – Trang trí vàng 24k

1,078,000 

Trâu Sứ Như Ý Minh Long 16cm – Màu Xanh Dương – Trang trí vàng 24k

1,078,000