Trâu Sứ Thịnh Vượng Minh Long 25cm – Dát Vàng

15,400,000 

Trâu Sứ Thịnh Vượng Minh Long 25cm – Dát Vàng

15,400,000